LICITAȚII PUBLICE INTERNAȚIONALE privind achiziția lucrărilor de construcție

06 Апр. 2020 На правах рекламы

 

LICITAȚII PUBLICE INTERNAȚIONALE privind achiziția lucrărilor de construcție
pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Ungheni și Călărași

 

MSPL/GIZ/L/CAC/001

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Telefon/fax

0 (268) 2 26 92

Adresa electronică

oficiu.adrc@gmail.com

Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie

GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Ungheni

Cod achiziție GIZ UE

 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

MD-4101, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor

oficiu.adrc@gmail.com

Telefon de contact persoana responsabilă

fix: + 373 268 2 72 35; mob: + 373 78883842

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.

Termenul de depunere a ofertelor

22 mai 2020, ora 10:00 - ora Europei de Est.

Ședința de deschidere a ofertelor

22 mai 2020, ora 11:00 - ora Europei de Est.

Sursa finanțării

Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

Procedura de achiziții publice aplicată

Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE

Criterii de selecție

Comitetul de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Criteriul de atribuire a contractului:

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.

Termenul de valabilitate a ofertelor

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

Garanția bancară de participare la licitație

650,000 (șese sute cinzeci de mii) MDL

Alte informații relevante:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe” din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

 

 

 

MSPL/GIZ/L/CAC/002

Autoritatea contractantă 

 Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

 str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica     Moldova

Telefon/fax

 0 (268) 2 26 92

Adresa electronică

 oficiu.adrc@gmail.com

Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie

 GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

 „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare  cu apă și canalizare în orașul Călărași”

Cod achiziție GIZ UE

 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

 MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni,   Republica Moldova

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

 MD-4101, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni,   Republica Moldova

Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor

 oficiu.adrc@gmail.com

Telefon de contact persoana responsabilă

 fix: + 373 268 2 72 35; mob: + 373 78883842

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

 Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba  română.

Termenul de depunere a ofertelor

 22 mai 2020, ora 10:00 - ora Europei de Est.

Ședința de deschidere a ofertelor

 22 mai 2020, ora 11:30 - ora Europei de Est.

Sursa finanțării

 Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

Procedura de achiziții publice aplicată

 Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor  Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE

Criterii de selecție

 Comitetul de evaluare va selecta ofertantul a cărui  ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu  criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit  cel mai mic preț.

Criteriul de atribuire a contractului:

 Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere  economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.

Termenul de valabilitate a ofertelor

 Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

Garanția bancară de participare la licitație

 175,000 (una sută șaptezeci și cinzeci de mii) MDL

Alte informații relevante:

 Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul  dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe” din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.