Anunț pentru selectarea auditului intern

08 Апр. 2020 На правах рекламы

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) organizează selectarea unui auditor (organizație de audit sau persoană fizică-auditor), care va efectua auditul intern al DCU și întocmirea rapoartelor de audit.

 

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele în adresa DCU până la 30 aprilie 2020. Pentru obținerea Caietului de sarcini și alte concretizări: dcu@dcu.md. Ofertele care nu corespund cerințelor vor fi descalificate și nu vor fi supuse evaluării.