ANUNȚ DE PARTICIPARE

06 Апр. 2020 На правах рекламы

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Vă informează despre lansarea Licitației Internaționale, pentru achiziționarea: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova” în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL).

Măsuri principale ale proiectului (lucrări de construcție):

- 7,2 km de conducte interurbane de apă care urmează a fi construite.

- 90,1 km de rețele de alimentare cu apă care urmează să fie construite.

- 1 stație de pompare a apei care urmează să fie construită.

- 5 stații de dezinfectare care urmează să fie construite.

- 3.409 de puncte de conectare care trebuie construite în total.

 Documentația de licitație și caietul de sarcini pot fi solicitate printr-o cerere scrisă la adresa de e-mail adrsud@gmail.com

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

  • Dosarul de ofertă va fi prezentat numai în limba română.
  • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL, la cota de TVA zero; Ofertele alternative nu se acceptă;
  • Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor
  • Garanția bancară de participare la licitație în sumă de 800,000 (opt sute de mii) MDL
  • Specificațiile tehnice

Criteriul de atribuire a contractului: Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului procedurii (MSPL/GIZ/L/SA/002) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Agenției de Dezvoltare Regională SUD, bl.Ștefan cel Mare, 12, et.1 pînă la data de 22 mai 2020, ora 10:00.

Ofertele vor fi deschise la data de 22 mai 2020, ora 11:30.

Informații detaliate le puteți obține accesînd site-ul www.adrsud.md