ADUNĂRII GENERALE ANUALE A CONTABILILOR ŞI AUDITORILOR

18 Авг. 2021 На правах рекламы

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) anunţă convocarea

ADUNĂRII GENERALE ANUALE  A CONTABILILOR
ŞI AUDITORILOR - MEMBRILOR ACAP RM

Adunarea va avea loc sâmbăta, 18 septembrie 2021, ora 9:00,
Locaţia:
Centrul de Cultură și Artă GINTA LATINĂ
mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 18,

 

O R D I N E A   DE    Z I

09:00 – 09:30

Înregistrarea membrilor ACAP RM .

09:30 – 12:10

Adunarea Generală anuală a membrilor ACAP RM

 

09:30 – 09:40

Deschiderea Adunării Generale, punerea la vot și aprobarea procedurilor legale  (comisiilor) necesare pentru desfășurarea adunării - Președintele Consiliului Director ACAP RM

 

09:40  – 10:10

Raportul privind activitatea ACAP RM în dezvoltarea profesiei contabile în perioada  de raportare, anul 2020– Președintele  Consiliului  Director ACAP RM , directori comitete    

 

10:10 – 10:20

Raportul privind activitatea economico-financiară a Asociației pentru perioada de raportare. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2020 – Directorul  executiv ACAP RM

 

10:20 – 10:25

Raportul Comisiei de audit intern ACAP RM pentru anul 2020 – Președintele  Comisiei de audit intern ACAP RM

 

10:25 – 10:35

Planul bugetar ACAP RM pe anul 2021 – Drectorul executiv ACAP RM

 

10:35 – 11:10

Discuții pe marginea Rapoartelor prezentate şi aprobarea lor

 

11:10 – 11:40

Alegerea membrilor  Consiliului Director  și Comisiei de audit intern ACAP RM

 

11:40 – 12:00

Înmânarea certificatelor

 

12:00 – 12:10

Prezentarea rezultatelor alegerilor şi hotărârilor adoptate. Încheierea Adunării