IuteCredit перечислила Украине 100 тысяч евро и оказывает поддержку украинским беженцам в Молдове

02 Мар. 2022 По материалам пресс-релиза

IuteCredit Europe, одна из ведущих европейских групп, специализирующихся на финансировании физических лиц, перечислила 100 тысяч евро на счет Национального банка Украины для поддержки борьбы за свободу граждан этой страны.

 

По словам Тармо Силд, CEO IuteCredit Europe, компания не работает в Украине, но теперь граница свободы проходит в этой стране, где защищают ценности Iute и ее интернациональной команды.

Тармо Силд: «Международная компания IuteCredit была основана и развивалась благодаря свободе мышления и действий людей, благодаря ценностям верховенства права».

Финансовая помощь — это в данный момент самый быстрый и надежный способ поддержать украинский народ, заявил CEO IuteCredit Europe. «Первые дни войны показали миру, что украинцам не хватает ресурсов и что у них достаточно настойчивости и мужества», — добавил Тармо Силд.

Наряду с этим IuteCredit Moldova поддерживает украинцев, которым наша страна предоставила убежище. Таким образом, каждый сотрудник компании, ставший волонтером и участвующий в организованных в эти дни акциях в поддержку украинских беженцев в Молдове, сохраняет свою заработную плату на этот период. Компания также покрывает все расходы на содержание украинских беженцев, которые несут сотрудники IuteCredit Moldova, принимающие этих людей в нашей стране.

 

О IuteCredit

IuteCredit, основанная в 2008 году, является одной из ведущих европейских компаний, специализирующихся на финансировании физических лиц. Группа предоставляет потребительские кредиты через свои дочерние компании. В настоящее время IuteCredit обслуживает клиентов в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии, а также в Боснии и Герцеговине.

 

IuteCredit donează 100 de mii de euro Ucrainei și îi sprijină pe ucrainenii refugiați în Moldova

 

IuteCredit Europe, unul din importantele grupuri europene specializate în finanțarea persoanelor fizice, a virat 100 de mii de euro în contul Băncii Naționale a Ucrainei pentru a sprijini lupta pentru libertate a cetățenilor acestei țări.

 

Potrivit lui Tarmo Sild, CEO IuteCredit Europe, compania nu desfășoară operațiuni în Ucraina, însă granița libertății este acum în această țară, unde sunt apărate inclusiv valorile Iute și ale echipei sale internaționale.

Tarmo Sild: „Compania internațională IuteCredit a fost lansată și s-a dezvoltat datorită libertății de gândire și de acțiune a oamenilor, datorită valorilor statului de drept”.

Ajutorul financiar este cea mai rapidă și sigură cale de a susține acum poporul ucrainean, a mai declarat CEO Iute Credit Europe. „Primele zile de război au arătat lumii că ucrainenii au nevoie de resurse și că nu le lipsesc perseverența și curajul”, a adăugat Tarmo Sild.

Totodată, IuteCredit Moldova îi sprijină pe ucrainenii care s-au refugiat în țara noastră. Astfel, fiecare angajat al companiei, care a devenit voluntar și participă la campaniile inițiate în aceste zile în susținerea refugiaților ucraineni în Moldova, își păstrează salariul pentru această perioadă. De asemenea, compania acoperă toate cheltuielile de întreținere suportate de angajații IuteCredit Moldova care găzduiesc ucraineni refugiați în țara noastră.

 

Despre IuteCredit

IuteCredit – înființată în 2008 – este una din importantele companii europene specializate în finanțarea persoanelor fizice. Grupul oferă credite de consum prin intermediul filialelor sale. În prezent, IuteCredit deservește clienți din Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Bulgaria, precum și din Bosnia și Herțegovina.