S.A. “Moldova Film” anunţă desfășurarea licitației

14 Июня 2022 На правах рекламы

S.A. “Moldova Film” anunţă desfășurarea licitației ”cu strigare” pe data de 29.06.2022 ora 15.00 în scopul dării în locaţiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic.

 

Spații pentru predarea muzicii,coregrafiei-

235,3 m.p.

Costul 1m.p. pe an =

636,55 lei

Doritorii se vor prezenta: Chişinău, şos. Hînceşti, 61, of. 205  între orele 10.00-15.00. Persoanele  fizice cu buletinul de identitate și patenta de întreprinzător, cele juridice cu documentele de constituire. Cererile de participare la licitație se vor depune pâna la data de 29.06.2022, ora 15:00

Contacte: moldovafilm@mail.ru; 022 28 64 80; 022 72 15 30.