S.A.”Moldova Film” anunță despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor

14 Июня 2022 На правах рекламы

S.A.”Moldova Film” anunță despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor pentru data de 30.06.2022 cu prezența acestora pe adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, 61, sediul S.A. ”Moldova Film” Înregistrarea acționarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2021.
  2. Aprobarea Raportului privind activitatea economico-financiară a S.A. „Moldova Film” pentru anul 2021.  
  3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2021.
  4. Aprobarea Raportului Societăţii de audit pentru anul 2021.
  5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022.
  6. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „Moldova Film” pentru anul 2022.
  7. Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Moldova Film” și ai Comisiei de cenzori, și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
  8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii Reprezentantului statului.
  9. Confirmarea entităţii de audit pentru anul 2022 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor prestate.