SOLICITARE EXPRESII DE INTERES MD-MHLSP-296551-CS-CQS

18 Авг. 2022 На правах рекламы

Republica Moldova

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Proiectul ID No. 173776

 

Servicii de Consultanță  pentru Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de construcție a unei clădiri de depozitare al Agenției Națională Sănătate Publică

 

Guvernul Republicii Moldova  implementează Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” finanțat din creditul Băncii Mondiale. Ministerul Sănătăţii numit în continuare Client, este autoritatea abilitată pentru implementarea Proiectului care va fi realizat în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești raionale, municipale și republicane.

Obiectivele Proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea reprezentată de pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Lucrările de  construcție vor îmbunătăți funcționalitatea Agenției Naționale Sănătate Publică, str. Gh.Asachi 67A, care vor asigura un spațiu confortabil și modernizat pentru depozitarea și păstrarea consumabilelor de laborator.

Prin urmare, Clientul solicită serviciile unei firme de consultanță în proiectare (Consultanți) pentru a  elabora  proiecte, desene de lucru, specificații și estimări de costuri pentru construcția capitală a unei clădiri de depozitare, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriului adiacent și pentru lucrări de supraveghere a lucrărilor de  construcție.

Prin urmare, Clientul solicită serviciile unei firme de consultanță în proiectare (Consultanți) pentru a  elabora  proiecte, desene de lucru, specificații și estimări de costuri pentru reparația capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor și pentru lucrări de supraveghere a lucrărilor de  reparație.

MS intenționează să utilizeze o parte din resurse pentru servicii de consultanță în scopul contractării serviciilor de arhitectură, inginerie, geologie, topografie pentru proiectarea lucrărilor de construcție, realizarea desenelor de lucru, elaborarea specificațiilor, lista cu cantitățile de lucrări și ale costurilor pentru construcția  propusă împreună cu schițele de echipamente. Consultantul va trebui, de asemenea, să supravegheze lucrările de construcție a unei clădiri de depozitare.

Ministerul Sănătății invită consultanți eligibili pentru a-şi exprima expresiile de interes în acordarea serviciilor menționate mai sus.

Companiile de consultanță ar trebui să aibă calificările și experiența necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini. Aceștia ar trebui să poată demonstra cel puțin 10 ani de experiență în furnizarea de servicii similare și în cel puțin 3 sarcini similare efectuate cu succes în ultimii 5 ani. Companiile de consultanță ar trebui să aibă resursele financiare și tehnice necesare pentru a îndeplini această sarcină.

 

Companiile de consultanță vor propune o echipă de experți (Personal cheie) care va include specialiști după cum urmează:

  • Liderul de Echipă
  • Inginer constructor/Arhitect
  • Expert Tehnic
  • Inginer mecanic/servicii
  • Inginer electric
  • Divizier
  • etc.

Consultanții interesați trebuie să prezinte informația care demonstrează  că ei sânt calificați pentru prestarea serviciilor indicate mai sus (Scrisoare de intenție, Informație generală despre companie, Certificat de înregistrare a companiei, Informații privind experiența ofertantului (proiecte implementate), Lista Personalului cheie (arhitecți și ingineri) care să dețină certificat de atestare tehnico- profesională pentru tipul relevant de lucrări de proiectare, eliberat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Declarație privind asigurarea cu personal de specialitate, Declarație privind bazele de producție și asigurarea lor cu utilaj și echipament tehnic, Raportul financiar pentru ultima perioadă gestionată, Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor fată de bugetul public național, descrierea sarcinilor asemănătoare, experiența în condiții similare, etc.).

Consultantul va fi selectat în baza procedurii de selectare bazată pe calificarea consultantului și în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).

 

Consultanții interesați pot obține informația detaliată la adresa de mai jos în timpul orelor de serviciu 09.00-17.00.

Expresiile de interes pot fi expediate la adresa de e-mail indicată  mai jos până la 2 septembrie 2022, ora 17.00 (ora locală).

 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

În atenția: Natalia Belicov, Coordonator proiect/Consultant Achiziții

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Tel:  +373 69 11 31 34

E-mail: natalia.belicov@ms.gov.md