SOLICITARE EXPRESII DE INTERES MD-MHLSP-297141-CS-CQS

18 Авг. 2022 На правах рекламы

Republica Moldova

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Proiectul ID No. 173776

 

Servicii de Consultanță pentru Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
de reparație capitală a unităților de terapie intensivă

Guvernul Republicii Moldova  implementează Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” finanţat din creditul Băncii Mondiale. Ministerul Sănătăţii numit în continuare Client, este autoritatea abilitată pentru implementarea Proiectului care va fi realizat în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești raionale, municipale și republicane.

Obiectivele Proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea reprezentată de pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Unul din scopurile Proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale  prestate în unitățile de terapie intensivă (UTI) din spitale prin lucrările de renovare a lor și asigurarea cu echipamente necesare.

Lucrările de renovare vor îmbunătăți funcționalitatea UTI și vor asigura un spațiu confortabil și modernizat cât pentru pacienți atât și pentru personal care vor asigura îngrijiri medicale eficiente și rentabile.

Prin urmare, Clientul solicită serviciile companiilor de consultanță (Consultanți) pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de reparație capitală a unităților de terapie intensivă din cadrul instituțiilor publice spitalicești raionale, municipale și republicane. MS intenționează să utilizeze o parte din resurse pentru servicii de Consultanta în scopul organizării și realizării supravegherii directe a lucrărilor de reparație capitală care vor fi executate de companiile de construcție. Ministerul Sănătății invită consultanți eligibili pentru a-şi exprima expresiile de interes în acordarea serviciilor sale pentru servicii de consultanță pentru supravegherea tehnică pentru  lucrările de reparație capitală a unităților de a terapie intensivă din cadrul:

             1. Institutului de Medicină Urgentă

           2. Spitalului Clinic Bălți

           3. Spitalul raional Edineț

           4. Spitalul Clinic Municipal “Sf.Arhanghel Mihail” mun. Chișinău

             5. Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” mun. Chișinău

           6. Spitalul Clinic Municipal nr.1 “Gheorghe Paladi” mun. Chișinău

           7. Spitalul raional Soroca “A.Prisacari”

           8. Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco” mun. Chișinău

           9. Spitalul raional  Hîncești

         10. Spitalul raional  Cahul

         11. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății mun. Chișinău

 

Următoarele calificări minime și experiență sunt necesare și vor fi utilizate pentru evaluarea companiilor:

Pentru a se califica pentru contractul de consultanță Consultantul trebuie să posede următoarele capacități:

  1. Posedarea certificatului de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de Stat;
  2. Personal ingineresc licențiat:
  3. Experiență în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de supraveghere tehnică la cel puțin a trei obiecte de un caracter  şi complexitate (volum) cu serviciile propuse ;

 

Echipa de responsabili tehnici  propusă de Consultant va include următorii membri cheie:

- liderul echipei ;

- responsabil tehnic  în domeniul construcții civile;

- responsabil tehnic în domeniile sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare;

- responsabil tehnic în domeniile sisteme de alimentare cu gaze, încălzire şi ventilare, condiționare;

- responsabil tehnic în domeniile sisteme de aprovizionare cu energie electrică;

- responsabil tehnic în domeniile  sistemele de curenți slabi;

Consultanții interesați trebuie să prezinte informaţia care demonstrează  că ei sînt calificaţi pentru prestarea serviciilor indicate mai sus (Scrisoare de intenție, Informație generală despre companie, Certificat de înregistrare a companiei, Licenţa pentru activitatea de proiectare şi Anexa la Licenţă, Informaţii privind experienţa ofertantului (proiecte implementate), Lista responsabilelor tehnici, Declarație privind asigurarea cu personal de specialitate, Declaraţie privind bazele de producţie şi asigurarea lor cu utilaj şi echipament tehnic, Raportul financiar pentru ultima perioadă gestionată, Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, descrierea sarcinilor asemănătoare, experienţa în condiţii similare, etc.).

Consultanţii se pot asocia pentru a îmbunătăţi capacitatea sa profesională.

Consultantul va fi selectat în baza procedurii de selectare bazată pe calificarea consultantului și în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).

 

Consultanţii interesaţi pot obţine informaţia detaliată la adresa de mai jos în timpul orelor de serviciu 09.00-17.00.

Expresiile de interes pot fi expediate la adresa de e-mail indicată  mai jos până la 2 septembrie 2022, ora 17.00 (ora locală).

 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

În atenţia: Natalia Belicov, Coordonator proiect/Consultant Achiziţii

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Tel:  +373 69 11 31 34

E-mail: natalia.belicov@ms.gov.md