Cerere pentru exprimarea interesului (Licitația 41/23 PRR)

16 Авг. 2023 На правах рекламы

UCIP IFAD invită companiile de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor pentru elaborarea și implementarea aplicației ”Găsește finanțare și calculează costul investiției”.

 

Cererile de exprimare a interesului precum și certificatul de înregistrare a persoanei juridice trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 29 august 2023, ora 10:00 (ora Moldovei) cu mențiunea „Pentru Licitația 41/23 PRR.

Alexandru Scurtu, Specialist Procurări UCIP IFAD,
tel: (+373 22) 21 05 42
e-mail: procurement@ucipifad.md