S.A. ”Moldova Film” anunță despre Convocarea Adunării generale anuale extraordinare

21 Авг. 2023 На правах рекламы

S.A. ”Moldova Film” anunță despre Convocarea Adunării generale anuale extraordinare a acționarilor S.A. ”Moldova Film” care va avea loc în data de 30.08.2023.

 

Începutul Adunării - ora 15.00 în incinta sediului S.A. ”Moldova Film”, șos. Hâncești, 61.

ORDINEA DE ZI :

1. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare a societății S.A. ”Moldova Film” pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Înregistrarea acționarilor - 14:30 - 15:00.

Contacte: + 373 22 286480; + 373 69360795