EYSTONE MOLDOVA ANUNȚĂ LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII

18 Сент. 2023 На правах рекламы

KEYSTONE MOLDOVA ANUNȚĂ LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA
UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU INSTRURI, ALIMENTARE ȘI CAZARE (26 PARTICIPANȚI PER LOT)

 

Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, selectează furnizor/furnizori de servicii închirierea spațiului pentru instruiri, alimentație și cazare participanți.  

Detaliile cu privire la cerințele față de furnizori sunt reflectate în caietul de sarcini.

 

Modalitatea de înaintare a ofertelor este descrisă detaliat pe pagina web: https://www.keystonemoldova.md/ro/tenders

Campaniile sunt încurajate să trimită pachetul de acte necesar participării menționat în instrucțiunile pentru ofertanți.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 3 octombrie 2023, or.18.00.

 

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: moldova@khs.org, cu mențiunea „OF_ CDO_KM_95_01.09.2023_Nume ofertant”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie,
directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail
: mstrechie@khs.org